Študentská súťaž

Študentská súťaž
Aj tentokrát vyhlasuje Organizačný výbor súťaž o najlepší študentský príspevok prezentovaný formou prednášky alebo posteru. Študent môže prihlásiť do súťaže príspevok, ktorého je jediným alebo prvým autorom. Príspevky budú hodnotené samostatne v troch kategóriách:

•    Bc. - študenti 1. stupňa vysokoškolského štúdia
•    Mgr., Ing. - študenti 2. stupňa vysokoškolského štúdia
•    PhD. - študenti 3. stupňa vysokoškolského štúdia


V prípade, že máte záujem prihlásiť sa do študentskej súťaže, uveďte to prosím v prihláške spoločne s kategóriou, do ktorej podľa stupňa vysokoškolského štúdia patríte. O výhercoch rozhodne vedecký výbor kongresu. Výsledky súťaže budú oznámené a ceny odovzdané v sobotu, 26. novembra o 12 hod.

V rámci tohto kongresu vyhlasuje organizačný výbor aj Súťaž o najlepší stredoškolský študentský príspevok!