Sprievodné akcie

Ako jedna zo sprievodných akcií pre účastníkov kongresu „Zoológia 2016“ je predbežne, na prvý deň kongresu (štvrtok, 24. novembra 2016), naplánované premietanie filmu „Hory, zver a strážcovia“ v autorstve Mgr. Stanislava Kováča spojené s diskusiou.