Prezentácia príspevkov

• rokovacím jazykom na kongrese budú slovenčina a čeština (v rámci workshopov ukrajinčina, poľština, angličtina) Príspevky bude možné prezentovať formou prednášok alebo posterov.

Prednášky:
• trvanie prednášky je obmedzené na čas 15 minút (10 minút prednáška a 5 minút diskusia). Prosíme prednášajúcich o dodržiavanie maximálneho vyhradeného času na prednášku! Čas bude dôsledne kontrolovaný a prednášku nebude možné predlžovať;
• k dispozícii bude počítač s OS MS Windows 7 a balík MS Office 2010 (resp. novší),  dataprojektor, laserové ukazovadlo. V prípade, že máte ďalšie špeciálne požiadavky, zašlite ich prosím na zoologia2016@ukf.sk. Zároveň prosíme  prednášajúcich, aby mali svoje prezentácie pripravené na nahratie v rámci prestávky pred ich sekciou;
• prednášky sú rozdelené do niekoľkých prednáškových blokov;

Postery

• postery budú môcť byť vystavené počas celého trvania kongresu. Mali by visieť najmä v piatok, 25. novembra 2016 v čase od 1600 do 1645 hod., kedy bude prebiehať posterová sekcia. 
• maximálna veľkosť posterov nesmie presiahnuť 80×120 cm (Š×V).