Plenárne prednášky

24. 11. 2016

RNDr. Anton Krištín, DrSc. (Ústav ekológie lesa SAV)

Životné stratégie ohrozeného druhu s túlavými topánkami: príbeh druhu Lanius minor

 

25. 11. 2016

doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D. (Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR)

Afričtí hlodavci - od klasické faunistiky k obecným evolučním modelům


doc. PaedDr. Stanislav David, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

Vážky ako ich (ne)poznáme