Miesto konania

V roku 2016 vás na kongrese privítame v meste Nitra, ktoré je tiež nazývané “Matka slovenských miest“ a je jedným z najstarších miest na Slovensku. Leží na území rozprestierajúcom sa pod masívom Zobora (586,9 m n.m.). Podľa legendy bola Nitra založená na siedmich pahorkoch - Zobor, hradný vrch, Kalvária, Čermáň, Borina, Vŕšok a Martinský vrch. Pochváliť sa môže veľmi bohatou históriou. V Nitre sídlil knieža Pribina, ktorý dal v meste postaviť a vysvätiť prvý kresťanský kostol na Slovensku. Kráľ Rastislav na toto územie pozval solúnskych bratov Konštantína a Metóda, aby medzi našimi predkami šírili kresťanskú vieru v ich rodnej reči. Konštantínovi tiež vďačíme za prvé slovanské písmo - hlaholiku. Nitra je tiež známa ako mesto mladých, keďže tu sídlia dve univerzity - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenská poľnohospodárska univerzita.

Kongres sa uskutoční v priestoroch Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre bola schválená Národnou radou Slovenskej republiky 23. októbra 1996. Dejinnú retrospektívu univerzity tvoria jednotlivé etapy vysokoškolského vzdelávania, z nich možno vyzdvihnúť: V r. 1959 vzniká Pedagogický inštitút v Nitre. Vytvorený bol na základe vládneho nariadenia  č. 57/1959 Zb. Podľa neho boli zrušené dovtedajšie vysoké, vyššie a stredné pedagogické školy a konštituované pedagogické inštitúty na prípravu učiteľov 1. a 2. stupňa základných škôl. Na Pedagogickom inštitúte v Nitre v roku 1959 pracovalo 30 pedagógov a študovalo 316 študentov. V roku 1992 sa konštituuje Vysoká škola pedagogická v Nitre.

https://www.ukf.sk/

Mesto Nitra má veľmi dobrú dostupnosť autobusovou, železničnou aj individuálnou dopravou. Železničná a autobusová stanica sa nachádzajú cca 5 minút od budovy univerzity pri využití autobusovej mestskej hromadnej dopravy, pešou chôdzou je univerzita dostupná do 15 minút. Ak budete cestovať autom, k dispozícii pre vás bude bezplatné parkovanie pri hlavnej budove UKF v Nitre, Trieda A. Hlinku 1. Jedáleň sa nachádza 5 minút od univerzity v priestoroch ŠD Nitra (Slančíkovej 1).

Slančíkovej 1

Hlavná budova Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa nachádza bezprostredne v centre mesta, kde sú v pešej dostupnosti mnohé historické objekty, pešia zóna či nákupné centrá. Z historických pamiatok je najväčšou dominantou mesta Nitriansky hrad, ktorý patrí medzi národné kultúrne pamiatky. Skladá sa zo štyroch samostatných častí: katedrály, biskupského paláca, hospodárskych budov a vonkajšieho opevnenia s jedinou vstupnou bránou. Z ďalších pamätihodností možno spomenúť synagógu v maursko-byzantskom štýle, ktorá dnes patrí k najkrajším na Slovensku, rannobarokový kláštor piaristov s kostolom sv. Ladislava alebo kostol sv. Michala Archanjela v mestskej časti Dražovce z 11.-12. storočia. V južnej časti mesta sa nachádza Kalvária, z ktorej je krásny výhľad na celé mesto. Fanúšikovia ľahkej turistiky môžu navštíviť vrch Zobor. Za jasného počasia poskytuje jedinečné výhľady na mesto, Nitriansku a Žitavskú pahorkatinu, Považský Inovec, Malé Karpaty, Pohronský Inovec a Štiavnické vrchy.

Doprava

Autobusová stanica – UKF

Zastávka Rázcestie autobusová stanica – linky č. 2 (smer Priemyselný park/Dražovce), č. 4 (smer Dražovce), č. 12 (smer Chrenová, Gorazdova) , č. 14 (smer Chrenová, Gorazdova), č. 19 (smer Janíkovce), č. 25 (smer Zobor, Nemocnica - Wilsonovo nábrežie), výstupná zastávka Univerzity

UKF – Autobusová stanica

Zastávka Univerzity – linky č. 2 (smer Klokočina, Kmeťova), č. 4 (smer Kmeťova), č. 12 (smer Ivanka pri Nitre/Branč) , č. 14 (smer Dolné Krškany,Nitrianske strojárne), č. 19 (smer Železničná stanica), č. 25 (smer Zobor, Nemocnica - Wilsonovo nábrežie), výstupná zastávka Rázcestie autobusová stanica.

Železničná stanica – UKF

Zastávka Železničná stanica – linka č. 19 (smer Janíkovce), výstupná zastávka Univerzity

Zastávka Rázcestie železničná stanica - linky č. 2 (smer Priemyselný park/Dražovce), č. 4 (smer Dražovce), č. 12 (smer Chrenová, Gorazdova) , č. 14 (smer Chrenová, Gorazdova), č. 25 (smer Zobor, Nemocnica - Wilsonovo nábrežie), výstupná zastávka Univerzity

UKF – Železničná stanica

Zastávka Univerzity – linky č. 2 (smer Klokočina, Kmeťova), č. 4 (smer Kmeťova), č. 12 (smer Ivanka pri Nitre/Branč) , č. 14 (smer Dolné Krškany,Nitrianske strojárne), č. 25 (smer Zobor, Nemocnica - Wilsonovo nábrežie), výstupná zastávka Rázcestie železničná stanica

Zastávka Univerzity – linka č. 19 (smer Železničná stanica), výstupná zastávka Železničná stanica

Mapa kongresu