Za organizačný výbor bližšie informácie poskytne

Ivan Baláž
Katedra ekológie a environmentalistiky
Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
e-mail: zoologia2016@ukf.sk

 

Administrátor stránky konferenčného systému:

Henrich Grežo
Katedra ekológie a environmentalistiky
Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
e-mail: hgrezo@ukf.sk