UNINFOS

Archív konferencií

UNINFOS 2022December 13, 2022 – December 15, 2022

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Katedra informatiky FPVaI UKF v Nitre
Centrum informačných a komunikačných technológií UKF v Nitre
Združenie EUNIS Slovensko

 

Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu


UNINFOS 2022

(Univerzitné informačné systémy)

Hlavná téma: UNIVERZITA DNES A ZAJTRA


Konferencia sa koná pod záštitou rektora UKF v Nitre
prof. RNDr. Libora Vozára, CSc.
v Nitre v dňoch 13.-15.12.2022
v aule UKF Nitra

Témy konferencie:
  • Vývojové trendy IKT, možnosti ich aplikácií na VŠ
  • Inovatívne formy vzdelávania na vysokých školách

Prezrieť detaily konferencie