Predchádzajúce ročníky

UNINFOS 1995 Nitra - Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre
UNINFOS 1996 Nitra - Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre
UNINFOS 1997 Košice - Technická univerzita v Košiciach
UNINFOS 1998 Nitra - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
UNINFOS 1999 Bratislava - Výpočtové stredisko MFF UK v Bratislave
UNINFOS 2000 Nitra - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
UNINFOS 2001 Zvolen - Technická univerzita vo Zvolene
UNINFOS 2002 Žilina - Žilinská univerzita v Žiline
UNINFOS 2003 Nitra - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
UNINFOS 2004 Bratislava - Slovenská technická univerzita v Bratislave
UNINFOS 2005 Banská Bystrica - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
UNINFOS 2006 Nitra - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
UNINFOS 2007 Bratislava - Ekonomická univerzita v Bratislave
UNINFOS 2008 Jasná (alternatíva ku konferencii UNINFOS)
UNINFOS 2009 Nitra - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
UNINFOS 2010 Trnava - Trnavská univerzita v Trnave
UNINFOS 2011 Prešov - Prešovská univerzita v Prešove
UNINFOS 2012 Trenčín - Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
UNINFOS 2013 Ružomberok - Katolícka univerzita v Ružomberku
UNINFOS 2014 Košice - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
UNINFOS 2015 Banská Bystrica - Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
UNINFOS 2016 Banská Bystrica - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
UNINFOS 2017 Trnava - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
UNINFOS 2018 Bratislava - Univerzita Komenského v Bratislave
UNINFOS 2019 Nitra - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
UNINFOS 2020 Prešov - Prešovská univerzita v Prešove
UNINFOS 2021 Žilina - Žilinská univerzita v Žiline