Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

V

Vacek, Jiri, University of West Bohema
Vachůn, Miroslav, Mendel University in Brno, Faculty of Horticulture in Lednice
Vadel, Ľuboš, Constantine the Philosopher University in Nitra Faculty of Natural Sciences Department of Ecology and Environmental sciences Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
Vadel, Ľuboš, <p>Constantine the Philosopher University in Nitra Faculty of Natural Sciences</p><p>Department of Ecology and Environmental sciences Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra</p>
Vajgl, Marek, Ostravská Univerzita v Ostravě
Valach, Martin, SK
Valantinaitė, Ilona, Lithuanian University of Educational Sciences, Vilnius, Lithuania
Valúch, Ján, KTT UMB
Valovičová, Ľubomíra, Constantine the Philosopher University in Nitra
Varečková, Eva, VU SAV
Varga, Ildikó, University of Helsinki
Varga, Ildikó
Varga, Marek, UKF, TAH 1, 94974 Nitra
Vörösová, Daniela, Ústav ekonomiky a manažmentu, FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Výbošťok, Ján, <p>Katedra geografie a regionálneho rozvoja</p><p>Fakulta prírodnych vied</p><p>Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</p>
Výbošťok, Ján, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Veinthal, Renno, Prof.
Vejvodová, Jana, University of West Bohemia
Vengloř, Michal, Ostravská Univerzita
Veselý, Ondřej, Mendel university in Brno
Veselovský, Tomáš, Section 3 - Ecology and Environmentalistic
Veverková, Alexandra
Veverková, Alexandra, SPU Nitra, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Vidermanová, Kitti, Constantin the Philosopher University in Nitra
Vidova, Andrea, Katedra botaniky a genetiky, FPV, UKF
Viktor, Peter, ZŠ Ul.17. novembra 31, 083 01 Sabinov
Vilinová, Katarína, Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre
Vilinová, Katarína, Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF Nitra (Slovakia)
Vilkonis, Rytis, Siauliai University
Vitézová, Zuzana, PhD. student of the Department of Mathematics, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University
Vitézová, Zuzana, PhD. student of the Department of Mathematics, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University (Slovakia)
Vlčeková, Vanesa, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, fakulta Prírodných vied, katedra Geografie a Geológie
Voborník, Petr, <p>Department of Informatics</p><p>Faculty of Science</p><p>University of Hradec Králové</p>
Vojtek, Matej, KGRR FPV UKF v Nitre
Vojtek, Matej
Vojtek, Matej, KGRR FPV UKF (Slovakia)
Vojteková, Jana, Constantine the Philosopher University in Nitra
Vondráková, Mária
Vostrá, Hana
Vozar, Martin, KI FPV UKF in Nitra
Vozar, Martin
Vozár, Martin, KI FPV UKF in Nitra
Vrábeľ, Miroslav
Vráblová, Anna, Katedra geografie a regionálneho rozvoja, FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Vrbičanová, Gréta, Katedra geografie a regionálneho rozvoja

1 - 45 of 45 Items