Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

T

Takáčová, Alexandra, Slovak agricultural university
Tarko, Adam, Katedra zoológie a antropológie, FPV, UKF
Taylorová, Beáta, Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied, UKF v Nitre
Tóth, Tomáš, Katedra informatiky <br />Fakulta prírodných vied <br />Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tóth, Tomáš, Katedra informatiky Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tóthová, Alexandra, ILE, SAV branch Nitra
Tóthová, Alexandra, ILE, SAV branch Nitra KEE, FPV, UKF Nitra
Teleki, Aba
Teleki, Aba, UKF (Slovakia)
Tenkrátová, Radka, University of Pardubice
Tesák, Jerguš, Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica.
Tigyi, Miloš, Fakulta prírodných vied, Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Tirpák, Filip, Katedra fyziológie živočíchov, FBP SPU v Nitre
Tkáč, Lukáš
Tkáčová, Helena, SR
Tkáčová, Martina, Constantine the Philosopher University
Tobiaš, Tomáš, Prešovská univerzita v Prešove Fakulta humanitných a prírodných vied Katedra fyziky, matematiky a techniky
Tomaškin, Ján, KŽP, FPV UMB Banská Bystrica
Tomaškovičová, Ivana, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Toman, Róbert
Tomanová, Júlia, KI FPV UKF in Nitra
Tomanová, Júlia, Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra, Slovakia
Tomanová, Magdalena, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Tomanová, Magdalena, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Tománková, Kristína, UKF Nitra
Tomko-Králo, Dávid, Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Katedra ekológie a environmentalistiky
Tonková, Mária, <p>CONSTANTINE THE PHILOSOPHER UNIVERSITY IN NITRA</p><p>Faculty of Natural Sciences </p>
Tonková, Mária
Trávníček, Jan, Geografický ústav, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Trník, Anton, research fellow
Trník, Anton, <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><em><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-font-family: Calibri;" lang="EN-US">Dpt. of Physics, Constantine the Philosopher University, A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slova
Trník, Anton, Constantine the Philosopher University in Nitra (Slovakia)
Trnik, Martin, Katedra informatiky, FPV UMB
Trojovská, Eva, Hradec Kralove
Trojovská, Eva, UHK Hradec Kralove
Trojovský, Pavel, Hradec Králové
Trojovský, Pavel, UHK Hradec Králové, CZ
Tulis, Filip, Trieda A.Hlinku I, Nitra
Tulis, Filip, Section 3 - Ecology and Environmentalistic
Turanová, Lýdia, Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural sciences
Turanovičová, Martina, Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Turčáni, David
Turčáni, Milan, Katedra informatiky
Turčáni, Milan, Department of Informatics Faculty of Natural Sciences Constantine the Philosopher University in Nitra Tr. A. Hlinku 1 949 74 Nitra Slovakia
Turčáni, Milan, <span style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="EN-GB">Constantine the
Turčáni, Milan, Department of Informatics Faculty of Natural Sciences Constantine the Philosopher University in Nitra Tr. A. Hlinku 1 949 74 Nitra Slovakia
Tvrdá, Eva
Tvrdá, Eva, Katedra Fyziológie Živočíchov, Fakulta Biotechnológie a Potravinárstva, Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra (Slovakia)
Tvrdá, Eva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Katedra fyziológie živočíchov

1 - 49 of 49 Items