Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

T

Takáčová, Alexandra, Slovak agricultural university
Tarko, Adam, Katedra zoológie a antropológie, FPV, UKF
Taylorová, Beáta, Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied, UKF v Nitre
Tóth, Tomáš, Katedra informatiky Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tóth, Tomáš, Katedra informatiky <br />Fakulta prírodných vied <br />Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tóthová, Alexandra, ILE, SAV branch Nitra
Tóthová, Alexandra, ILE, SAV branch Nitra KEE, FPV, UKF Nitra
Tóthová, Darina, Centrum informačných technológií FEM SPU v Nitre
Tegiová, Lenka, <p>Univerzita Konštantína Filozofa Fakulta prírodných vied</p><p class="Autor-kolite-pracovisko">Katedra zoológie a antropológie, FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra,</p><p class="Autor-kolite-pracovisko"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;
Teleki, Aba
Teleki, Aba, UKF (Slovakia)
Tenkrátová, Radka, University of Pardubice
Tesák, Jerguš, Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica.
Tibenská, Viera, Katedra informatiky, FPV UKF v Nitre
Tigyi, Miloš, Fakulta prírodných vied, Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Timková, Anna, Študent Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Tirpák, Dávid, študent Katedry chémie, FPV, UKF v Nitre
Tirpák, Filip, Katedra fyziológie živočíchov, FBP SPU v Nitre
Tkáč, Lukáš
Tkáčová, Helena, SR
Tkáčová, Martina, Constantine the Philosopher University
Tobiaš, Tomáš, Prešovská univerzita v Prešove Fakulta humanitných a prírodných vied Katedra fyziky, matematiky a techniky
Tomaškin, Ján, KŽP, FPV UMB Banská Bystrica
Tomaškovičová, Ivana, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Toman, Róbert
Tomanová, Júlia, Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra, Slovakia
Tomanová, Júlia, KI FPV UKF in Nitra
Tomanová, Magdalena, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Tomanová, Magdalena, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (Slovakia)
Tománková, Kristína, UKF Nitra
Tomko-Králo, Dávid, Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Katedra ekológie a environmentalistiky
Tonková, Mária, <p>CONSTANTINE THE PHILOSOPHER UNIVERSITY IN NITRA</p><p>Faculty of Natural Sciences </p>
Tonková, Mária
Trávníček, Jan, Geografický ústav, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Trník, Anton, <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><em><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-font-family: Calibri;" lang="EN-US">Dpt. of Physics, Constantine the Philosopher University, A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slova
Trník, Anton, Constantine the Philosopher University in Nitra (Slovakia)
Trník, Anton, research fellow
Trnik, Martin, Katedra informatiky, FPV UMB
Trniková, Miriam, Fakulta Prírodných vied UMB
Trojovská, Eva, Hradec Kralove
Trojovská, Eva, UHK Hradec Kralove
Trojovský, Pavel, Hradec Králové
Trojovský, Pavel, UHK Hradec Králové, CZ
Tuček, Daniel, Katedra informatiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tulis, Filip, Trieda A.Hlinku I, Nitra
Tulis, Filip, Section 3 - Ecology and Environmentalistic
Turanová, Lýdia, Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural sciences
Turanovičová, Martina, Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Turčáni, David
Turčáni, Milan, Department of Informatics Faculty of Natural Sciences Constantine the Philosopher University in Nitra Tr. A. Hlinku 1 949 74 Nitra Slovakia
Turčáni, Milan, <span style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="EN-GB">Constantine the
Turčáni, Milan, Department of Informatics Faculty of Natural Sciences Constantine the Philosopher University in Nitra Tr. A. Hlinku 1 949 74 Nitra Slovakia
Turčáni, Milan, Katedra informatiky (Slovakia)
Tvrdá, Eva, Katedra Fyziológie Živočíchov, Fakulta Biotechnológie a Potravinárstva, Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Tvrdá, Eva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Katedra fyziológie živočíchov
Tvrdá, Eva

1 - 56 of 56 Items