Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

K

Kačalová, Nikola, Kačalová
Kačuráková, Michaela, KZA
KAČERIAKOVÁ, Darina
Kabáthová, Janka, Fakulta prírodných vied, Katedra informatiky
Kabinová, Barbora, Institute of Landscape Ecology of Slovak Academy of Sciences, Štefánikova 3, 81499 Bratislava
Kadlecik, Miroslav, SR
Kadlecik, Miroslav, SR (Slovakia)
Kaffková, Erika, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kaiglova, Jana, PhD. Student of Physical geography and geoecology, Charles University in Prague
Kaisová, Dominika, Katedra ekológie a environmentalistiky
Kalčok, Andrej, Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici
Kanianska, Radoslava
Kanianska, Radoslava, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, FPV, Katedra životného prostredia. (Slovakia)
Kapusta, Jozef, Constantine the Philosopher University in Nitra
Kapusta, Jozef, KI FPV UKF v Nitre
Karabínošová, Lenka, Katedra chémie, FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Karšayová, Marianna
Karcag, Emese, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (študentka)
Kasanovský, Viktor, UKF
Kasáš, Karol, Ústav systémového inženýrství a informatiky, FES Univerzita Pardubice, Studentská 84, 532 10 Pardubice, Česká republika
Kasparova, Miloslava, University of Pardubice Faculty of Economics and Administration Institute of System Engineering and Informatics
Katriniok, Jan, Hlučín
Károlyová, Ingrid
Kóšová, Mária, SR
Kúšiková, Lucia, Katedra zoológie a antropológie
Kňažická, Zuzana, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnologie a potravinárstva, Katedra fyziologie živočíchov
Kňažická, Zuzana, Katedra Fyziológie Živočíchov, Fakulta Biotechnológie a Potravinárstva, Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Kňazovický, Mikulaš, Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Křupka, Jiří, Institute of System Engineering and Informatics Faculty of Economics and Administration University of Pardubice Czech Republic University of Pardubice Studentská 95 Pardubice 532 10 Česká republika
Křupka, Jiří, Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, Institute of System Engineering and Informatics, Studentská 84, 532 10 Pardubice CZECH REPUBLIC
Kedrová, Eva, <span class="instruct">Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</span>
Kelebercová, Lívia, UKF
Kelemenová, Annamária, Katedra botaniky a genetiky
Kelemenová, Lenka, Ústav ekonomiky a manažmentu, FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Kennedy, Roy, University of Worcester National Pollen and Aerobiology Research Unit
Keresztesová, Soňa, KZKA,FZKI,Tulipánová 7,Nitra
Kerezstesová, Soňa, Tulipánová 7, 949 01 Nitra
Khmara, Iryna, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach
Kišacová, Adela, Katedra botaniky, FAPZ, SPU
Kišová, Veronika, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Kidová, Anna, Geografický ústav SAV, Bratislava
Kirchnerová, Katarína, Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra Hlohovecká 2 951 41 Lužianky
Kireš, Marián, ODF ÚFV PF UPJŠ v Košiciach
Kis, Marta, Metropolitan University Budapest
Klein, Ján, Section 3 - Ecology and Environmentalistic
Klement, Milan, Faculty of Education, Palacky University in Olomouc, Department of Technical Education and Information Technology
Klepancová, Michaela, Katedra matematiky, FPV UKF v Nitre
Klimant, Peter
Klimant, Peter, UKF FPV KEE
Klimeš, Cyril, Osu
Klimeš, Cyril (Slovakia)
Klimeková, Eva, Katedra základov a vyučovania informatiky, FMFI, UK v BA
Klimentová, Lucia, Katedra matematiky FPV UKF v Nitre
Klimová, Nika, KI, FPV, UKF
Klimová, Nika (Slovakia)
Klimová, Nika, Katedra informatiky FPV UMB Banská Bystrica
Klobučník, Miroslav, FPV UKF
Klubal, Libor, Univerzity of Ostrava
Kmeť, Tibor, KI FPV UKF v Nitre
Kmeťová, Jarmila, Matej Bel University Faculty of Natural Sciences
Kmeťová, Lesana, FPV UKF
Kmeťová, Mária
Knížatová, Nikola, Katedra fyziológie živočíchov
Knežník, Jaroslav, Katedra Informatiky Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela
Koč, Marcel, UMB
Kočišová, Natália, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta prírodných vied Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Kočišová, Terézia, <span style="color: #111111; font-family: Helvetica, 'Segoe UI', Verdana, Geneva, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px;">Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra geografie a regionálneho rozvoja</span>
Košánová, Svetlana, Ústav krajinnej ekológie, SAV pobočka Nitra, P.O. Box 22, Akademická 2, 949 01 Nitra
Košťák, Milan, Faculty of Informatics and Management, University of Hradec Králové
Košťálová, Zuzana, Katedra botaniky a genetiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa
Košulič, Ondřej, Department of Zoology, Agronomical Faculty of Mendel University Brno, Zemědělská 1, CZ -613 00 Brno, Czech Republic
Kožlej, Ján, Katedra matematiky a informatky, Trnavská univerzita v Trnave
Koctúr, Filip, <span style="color: #111111; font-family: Helvetica, 'Segoe UI', Verdana, Geneva, Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #ebebeb;">Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici</span>
Kohútek, Michal, Katedra Informatiky, Fakultra Prírodných Vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kohout, Jiří, <em><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="EN-GB">Faculty of Education, Univ
Kohutiar, Samuel, KGRR FPV UKF
Kohutková, Ivana
Kohutnicka, Ljubov
Kolajová, Patrícia, Fakulta prírodných vied
Kolena, Branislav, SR
Kolena, Branislav, Departmnt of zoology and anthropology, Constantine The Philosopher University in Nitra
Kolena, Branislav
Kolesárová, Adriana
Kollár, Ján
Kollár, Jozef, Fakulta prírodných vied, UKF, učiteľstvo biológie a ekológie
Komarkova, Jitka, Faculty of Economics and Administration, Univeristy of Pardubice
Komárková, Jitka, University of Pardubice
Komenda, Tomas, Ostravská Univerzita v Ostravě
Kommers, Piet, <p>Department of Media, Communication &amp; Organisation (MCO)</p>University of Twente<p> </p>
Konôpková, Ľubica, Univerzita Konštantína filozofa
Koncalova, Alexandra
Koncalova, Alexandra
Kondracka, Marta Aleksandra
Konotop, Yevheniia
Kopáčik, Richard, Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela Katedra geografie a geológie
Kopáčková, Hana, University of Pardubice
Kopálová, Stanislava, Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Banská Bystrica
Kopecká, Patrícia, Katedra fyziky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Koprda, Štefan, <table class="data" width="100%"><tbody><tr valign="top"><td class="label"> </td><td class="value">KI FPV UKF Nitra</td></tr></tbody></table>
Kordíková, Dajana
Kordiak, Richard, Katedra geografie a regionálneho rozvoja, FPV UKF v Nitre
Kordigel Aberšek, Metka
Kordigel Aberšek, Metka, <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><p class="DIVAIAffiliation"><span lang="EN-GB">Faculty of education, University of Maribor, Maribor, Slovenia</span></p>&lt;!--[if gte (Slovenia)
Kordigel Abersek, Metka, Professor
Kordigel Abersek, Metka, University of Maribor, Slovenia
Koreň, Martin, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Koreňová, Lilla, <p>Pedagogická Fakulta</p><p>Univerzita Komenského</p><p>Bratislava</p>
Koreneková, Ľubica, Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, 93403 Levice
Korenova, Lilla, Comenius University in Bratislava, Faculty of Education
Korman, Peter, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta prírodných vied, Katedra fyziky Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Kormuťák, Andrej, <span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: SK; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="EN-GB">Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV
Kormuťák, Andrej
Kormuťák, Andrej, KBG FPV UKF, ÚGBR SAV NITRA
Kormuťák, Andrej, Slovak Republic (Slovakia)
Kormuťák, Andrej
Kostolanský, František, VU SAV
Kostolanský, Lukáš, Katedra Techniky a Informačných Technológií - PF UKF v Nitre
Kostolányová, Kateřina, University of Ostrava
Kostolányová, Kateřina, OSU Ostrava, CZ
Kotríková, Zuzana, Základná škola Kamenná Poruba
Kotryová, Barbora
Kotryová, Barbora, katedra fyziky
Kotuľová, Katarína, Univerzita Mateja Bela
Kotyrba, Martin, Ostravská Univerzita
Koubová, Martina, <span style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="EN-GB">Department of Bo
Kovarovič, Ján, Katedra chémie Fakulta biotechnológie a potravinárstva Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Kovas, Konstantinos, <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 15px;">University of Patras</span>
Kováč, Jozef
Kováč, Martin, Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra geografie a geológie
Kováč, Matúš, SR
Kováč, Tomáš, Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Kováčik, Jaroslav, Slovenská poľnohospodárska univerzita, A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovenská republika
Kováčik, Jerguš, KI, FPV, UKF
Kováčik, Jerguš, Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kováčová, Veronika, Katedra zoológie a antropológie, FPV UKF, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra
Kováčová, Veronika, Department of Zoology and Anthropology, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University, 949 74 Nitra
Kováčová, Veronika, <span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Calibri',sans-serif; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: SK; mso-fareas
Kováčová, Veronika, <span lang="SK">Katedra zoológie a antropológie, F</span><span lang="SK"><span lang="SK">PV UKF, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra</span></span>
Kovács, Tibor, Katedra fyziky, Fakulta prírodných vied a informatiky UKF v Nitre
Koverova, Michaela, Ústav analytickej chémie, FCHPT STU v Bratislave
Kozel, Peter, FPV UKF katedra informatiky
Krajči, Filip, Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja, Fakulta Prírodných vied a Informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Krajčovičová, Vladimíra
Krajčovičová, Vladimíra, UKF NITRA (Slovakia)
Krajňáková, Ingrid, Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Katedra ekológie a environmentalistiiky, ÚKE, SAV
Krajňáková, Romana, Študent Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Krčmárová, Monika, KM FPV UKF
Králiková, Barbora, Katedra geografie a geológie, FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Králiková, Petra, Katedra fyziky UKF
Kriššák, Marek, Katedra informatiky, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre
Kriššák, Marek, Katedra informatiky<br />Fakulta prírodných vied<br />Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre<br />Tr. A. Hlinku 1<br />949 74 Nitra
Krivosudský, Lukáš, Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, Mlynská dolina 842 15, Bratislava 4
Krnáč, Roman, Katedra informatiky, Fakulta prírodných vied, UKF
Krnáč, Roman, Katedra inofrmatiky
Krogmann, Alfred, KGRR FPV UKF V NITRE
Krogmann, Alfred, Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Krumpálová, Zuzana
Krumpergerová, Melania, Katedra biotechnológií, FPV UCM, Hlavná 418, 919 51 Špačince
Krupa, Peter, Constantine the Philosopher University in Nitra
Krupa, Peter
Kučeráková, Jana, študent UKF v Nitre, Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Kuľhová, Zuzana, Fakulta prírodných vied, UKF
Kubišová, Petra, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta prírodných vied Katedra životného prostredia
Kubinsky, Daniel, UMB BB
Kubová, Veronika, KBG FPVaI UKF v Nitre
Kubová, Veronika, FPV UKF v Nitre
Kubová, Veronika, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kubovič, Tobiáš, Katedra informatiky, FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Kucej, Filip, Katedra ekológie a environmentalistiky
Kuchárik, Michal, KI FPV UKF Nitra
Kuchárik, Michal, FPV katedra informatiky
Kuchtíková, Eva, University of Pardubice
Kulíková, Barbora
Kulichová, Katarína, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Kumová, Silvia, študentka UKF FPV
Kuna, Peter
Kuna, Peter
Kuna, Peter, <span style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="EN-GB">Constantine the (Slovakia)
Kunáková, Sabína, Ústav ekonomiky a manažmentu, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
Kunová, Renáta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kupec, Petr, MENDELU Brno
Kureková, Zuzana
Kuzminska, Olena, University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Kysucká, Katarína, Department of Ecology and Environmentalistics, Constantine the Philosopher University
Kysucký, Branislav, Univerzite Konštantína Filozofa - Fakulta prírodných vied - Aplikovaná informatika
Kyuscký, Branislav, Univerzite Konštantína Filozofa - Fakulta prírodných vied - Aplikovaná informatika

1 - 186 of 186 Items