Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

H

Hašková, Alena, <span style="font-family: Times New Roman;"><span style="mso-ansi-language: EN-GB;" lang="EN-GB"><span style="font-size: medium;">Department of Technology and Information Technologies,</span></span></span><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-ali
Habekova, Monika
Habiňák, Jakub, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, Katedra geografie a geológie
Haile, Meaza Birhane, University of Pardubice
Haladová, Ivana, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Halama, Filip, UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, Nitra
Halama, Filip, Katedra matematiky, FPV UKF v Nitre
Halamíček, Petr
Halas, Bohdana, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra ekológie a environmentalistiky
Haláková, Jarmila, Translatologický ústav UK v Prahe
Halenár, Marek
Halvoník, Dominik, Katedra informatiky FPV UKF
Halvoník, Dominik, KI FPV UKF
Halvonik, Dominik, Constantine the Philosopher University in Nitra
Hanáková, Monika
Hanzlíková, Zuzana
Hanzlíková, Zuzana, PhD. student (Slovakia)
Hanzsér, Attila
Hanzsér, Attila, 2Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Haringová, Silvia, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Hatzilygeroudis, Ioannis, <span style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: yes;">University
Hauptvogelová, Daša, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Híveš, Márk, Katedra chémie, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Húlan, Tomáš, <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><em><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="EN-US">Dpt. of Physics, Constantine the Philosopher University, A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slovakia</span></em></p>
Hečková, Zuzana, Univezita Konštatína Filozofa
Heba, Agnieszka, Higher School of Occupational Safety of Katowice
Hedayati, Seyyed Aliakbar
Hegedűs, Ondrej
Heglasová, Ivana
Hladík, Jan, Student - Ostravská Univerzita v Ostravě
Hladká, Alexandra, <p>Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</p><p>Ústav krajinnej ekológie, Slovenská akadémia vied</p>
Hladká, Alexandra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Hladká, Dominika, Gemologický Ústav FPV UKF v Nitre
Hlavatá, Jana, Slovak
Hlavina, Patrik, Univerzita Konštatntína Filozofa v Nitre
Hlinková, Andrea, Centrum výskumu rastlinnej výroby, Bratislavská 122, Piešťany, 92168
Hlisníková, Henrieta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV, KZA
Hlisníková, Henrieta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Hnátová, Silvia
Hodálová, Terézia, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre
Holá, Oľga, Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky FCHPT STU, 812 37 Bratislava, Radlinského 9
Holečková, Klaudia, Fakulta prírodných vied (študent)
Holecová, Viktória, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Holingyák, Dominik, Katedra genetiky a zoologie
Hollý, Martin, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,<br /><br />
Hoppanová, Eva, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, fakulta Prírodných vied, katedra Geografie a Geológie
Horáčková, Marie
Horáková, Anna, študentka 2. ročníka BIm 09, FPV, UKF
Horáková, Tereza, Pedagogue, Czech University of Life Sciences in Prague, CR
Horičková, Henrieta
Horičková, Henrieta
Horičková, Henrieta, UKF Nitra (Slovakia)
Horkovičová, Kristína, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre , Fakulta prírodných vied, Katedra chémie
Hornik, Bartosz, Department of Genetics, Institute of Experimental Biology, Adam Mickiewicz University, Umultowska 89, 61-614 Poznań, Poland
Horváthová, Dana, Faculty of Natural Sciences, Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia
Horváthová, Dana
Horváthová, Dana, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Horváthová, Michaela, <p>Katedra geografie a regionálneho rozvoja</p><p>Fakulta prírodných vied</p><p>Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</p>
Horvátová, Daniela, <span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">Katedra geografie a regionálneho rozvoja</span>
Horvátová, Daniela, Gemologický ústav
Houška, Milan, <p>Department of Systems Engineering</p><p>Faculty of Economics and Management</p><p>Czech University of Life Sciences Prague</p><p>Kamycka 129</p><p>165 21 Prague 6 - Suchdol</p>
Houška, Milan
Houšková Beránková, Martina, Pedagogue, Czech University of Life Sciences in Prague, CR
Hrabošová, Silvia
Hrabovská, Zuzana, <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: medium;"><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava</span></span>
Hrdý, Pavol, Fakulta Prírodných Vied UKF
Hrdý, Tomáš, Katedra geografie a geológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Hrešková, Anna, Department of Mathematics, Faculty of Natural Sciences, University of Constantine the Philosopher in Nitra
Hreinsdóttir, Freyja, University of Iceland
Hricáková, Nikola, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Hrivnáková, Kristína, Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied a informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Hrmo, Michal, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra geografie a geológie
Hrnčiarová, Eva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Hroncová, Alena, Slovak
Hruška, Michal, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Hubálovská, Marie, UHK Hradec Králové, CZ
Hubálovský, Štěpán, UHK Hradec Králové, CZ
Hubinová, Nikola, Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF
Hubinová, Nikola
Hubinová, Nikola, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Hudáčová, Monika, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice
Hudec, Michal, Slovakia
Hudec, Michal
Hudec, Michal, Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied, Katedra chémie, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra (Slovakia)
Hujová, Zuzana, Katedra biológie FPV UMB Tajovského 40 Banská Bystrica 97401
Hula, Vladimír, Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture, Mendel University in Brno, Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno, Czech Republic
Hunková, Júlia, Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied Akademická 2 P. O. Box 39A 950 07 Nitra
Hurajtová, Natália, Ústav krajinnej ekológie SAV
Husová, Lucia Anna, Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky, PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 040 01 Košice
Hvorecký, Jozef, Vysoká škola manažmentu Panónska cesta 17 851 04 Bratislava

1 - 90 of 90 Items