Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

A

Aberšek, Boris, University of Maribor
Aberšek, Boris, University of Maribor, Slovenia
Aberšek, Boris, <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]-->&lt;span style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times
Aberšek, Boris, Faculty of natural sciences and mathematics, UM, Maribor, Slovenia
Aberšek, Metka Kordigel, <em style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 11pt; mso-ansi-language: EN-GB;" lang="EN-GB">University of Maribor, Slovenia</span></em>
Aberšek, Metka Kordigel, <p>University of Maribor</p><p>Faculty of Natural Science and Mathematics</p>
Abersek, Boris, Professor
Abersek, Boris, University of Maribor, Slovenia
Adamikova, Alexandra, Psysics
Adamikova, Alexandra
Adamkovič, Filip, UKF v Nitre
Adamkovičová, Martina, University of Presov
Adamkovičová, Soňa, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - študent
Adamov, Abzetdin, Center for Data Analytics Research, ADA University
Akaichi, Jalel, University of Tunis
Al Beyroutiová, Maja, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Al-Shantir, Omar, UKF FPV Katedra fyziky
Alexa, Richard, UKF
Ambros, Michal
Ančicová, Lucia, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava
Antalová, Michaela
Antonov, Maksim, PhD
Arpáš, Henrich, Katedra informatiky FPV UKF v Nitre
Arroio, Agnaldo, University of São Paulo - Faculty of Education
Askari Hesni, Majid, Student

Ú

Úradníková, Katarína, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Úradníková, Katarína, FPV UKF v Nitre

A

Augustiničová, Gabriela, Univerzita Konštantína filozofa v Nitre Katedra ekológie a environmentalistiky
Auxt, Martin, FPV UMB
Auxtová, Michaela, Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied UMB

Ď

Ďúranová, Hana, Department of Zoology and Anthropology, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University, 949 74 Nitra
Ďúranová, Hana, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre
Ďuricová, Martina, FMFI UK Bratislava
Ďurinková, Adriána, Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre
Ďurinková, Adriána, Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre

Á

Ábelová, Monika
Ádámová, Kitty, Študent - katedra životného prostredia UMB

Š

Šabíková, Henrieta, Obchodná akadémia, Zlaté Moravce
Šafář, Jaroslav, Mendelova univerzita Brno
Šajben, Darko, <span style="color: #111111; font-family: Helvetica, 'Segoe UI', Verdana, Geneva, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px;">Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</span>
Šajben, Jakub, Katedra informatiky FPV UKF
Šajbidorová, Lucia
Šarocká, Anna, Katedra zoológie a antropológie FPV UKF
Šatalová, Barbora, Slovak
Šťastná, Pavla, Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture, Mendel University in Brno, Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno, Czech Republic
Šťastný, Jiří
Šťastný, Matúš, Department of Botany and Genetics
Šíblová, Zuzana, ÚKE SAV, Bratislava
Šóky, Jakub, <span class="instruct">Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</span>
Šebová, Eva, Katedra antropológie a genetiky človeka Prírodovedecká Fakulta Univerzita Karlova Albertov 6, 128 00 Praha 2
Šedivá, Alica, KEE FPV UKF
Šedivý, Josef, informatics
Šerý, Ondřej, Geografický ústav, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Šestáková, Ingrid, <span style="font-size: 11.5pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: #222222; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; ba
Ševčík, Jaroslav, Ostravská univerzita v Ostravě, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava
Ševčík, Michal, Department of Ecology and Environmental Sciences, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra
Ševčíková, Viktória, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Šidlovská, Miroslava, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Šima, Martin, FPV UMB, Tajovského 40, 974 04 Banská Bystrica
Šimkovič, Stanislav
Šimkovič, Stanislav, Department of Physics, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University, Tr. A. Hlinku 1, 94901 Nitra (Slovakia)
Šimon, Branislav, Katedra ekológie a environmentalistiky
Šimončič, Ján
Šimonides, Ján, Katedra informatiky - Univerzita Mateja Bela
Šimonová, Ivana, Faculty of Informatics and Management, University of Hradec Kralove, Hradec Kralove, <br />Czech Republic
Šimonová, Ivana, UHK (Czech Republic)
Šimonová, Ivana, University of Hradec Kralove
Šimonová, Ivana, <p>UHK</p><p>Hradec Králové</p>
Šimonovičová, Jana, študent FPV
Škorecová, Ivana, Slovak
Škorecová, Ivana, single
Škorecová, Ivana, <span><span>Slovenský</span></span> (Slovakia)
Škorecová, Renáta, Študent UKF Nitra
Škorecová, Renáta, Študent UKF Nitra
Škubica, Patrik, <p>Katedra antropológie a genetiky človeka Prírodovedecká Fakulta Univerzita Karlova Albertov 6, 128 00 Praha 2</p>
Škultétyová, Dominika
Škuta, Petr, University of Ostrava
Šlekienė, Violeta, University of Šiauliai, Lithuania
Šolcová, Lucia, SK
Šolcová, Sofia, Katedra prírodovedných a technických disciplín, Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove
Šorman, Dávid
Šorman, Dávid, Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF (Slovakia)
Šorman, Dávid, Katedra geografie a regionálneho rozvoja UKF v Nitre
Šovčíková, Petronela, Katedra matematiky FPV UKF
Španková, Jana
Španková, Jana, Slovak
Šperka, Roman, Silesian University in Opava School of Business Administration in Karviná Department of Informatics Univerzitní nám.1934/3 73340, Karviná, Czech Republic
Šranko, Patrik, Katedra botaniky a genetiky, FPV UKF, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra
Šrobár, Michal, Študent na FPV UMB - Aplikovaná Informatika
Štefanková, Mariana, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, Katedra zoológie a antropológie
Šteflovičová, Kristína, Študent
Šteflovičová, Kristína, Katedra informatiky, FPVAI UKF Nitra
Štencl, Michel, Mendelu Brno
Štillová, Veronika, Študent Univerzity Mateja Bela, Fakulty Prírodných vied, katedra biológie a ekológie.
Štochmaľová, Aneta, UKF
Štochmaľová, Aneta, UKF fpv kza
Štubňa, Igor, <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><em><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-font-family: Calibri;" lang="EN-US">Dpt. of Physics, Constantine the Philosopher University, A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slova
Štubňa, Igor (Slovakia)
Štubňa, Igor
Štubňová, Michaela, Katedra matematiky, FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra,
Šubová, Lenka, Katedra matematiky Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Šumný, Timotej, Katedra matematiky
Šunderlík, Ján
Šunderlík, Ján, <p>Constantine the Philosopher University in Nitra</p><p> </p>
Šuránek, Matej, Katedra chémie, FPV UMB Banská Bystrica
Šutá, Zuzana, Žilinská univerzita, Fakulta prírodných vied, Žilinská univerzita,
Šuvada, Tomáš, Katedra geografie a geológie, FPV UMB v Banskej Bystrici
Švajlen, Marek, <span style="color: #111111; font-family: Helvetica, 'Segoe UI', Verdana, Geneva, Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</span>
Švajlen, Marek, UKF FPV kgrr
Švajlen, Marek, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (Slovakia)
Švík, Karol, Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Švec, Miroslav, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Švec, Peter
Švec, Peter, KI FPV UKF v Nitre (Slovakia)
Švec, Peter, Department of Informatics, Constantine the Philosopher University in Nitra

Ť

Ťažký, Jozef, UKF FPV KEE

Ž

Žatko, Tomáš
Žáček, Jaroslav, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava
Žáček, Martin, Ostravská univerzita v Ostravě. Dvořáková 7, 70103 Ostrava
Žáčiková, Gabriela
Žgančíková, Ivana
Žiarovská, Jana, Slovak Agricultural University
Žiarovská, Jana, Affiliation to Slovak Agricultural University
Žila, Pavel
Žila, Pavel, <span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="EN-GB">Department of Ecology and Environme
Žitná, Marcela, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Živická, Viktória, Katedra chémia FPV UMB Banská Bystrica
Žoncová, Michaela, KGRR FPV UKF v Nitre

Č

Čajková, Silvia, Katedra ekológie a environmentalistiky, FPV UKF Nitra
Čaládik, Maroš, Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Čelková, Martina, FPV UKF
Čeretková, Soňa, UKF Nitra, SK
Čeretková, Soňa, Katedra matematiky FPV UKF, Trieda A.Hlinku 1, 949 01 Nitra
Čeretková, Soňa
Čeretková, Soňa (Slovakia)
Černá, Miloslava, University of Hradec Králové Faculty of Informatics and management
Černá, Miloslava, University of Hradec Králové Faculty of Informatics and management
Černíková, Karina, <p>Department of Psychology</p><p>Faculty of Economics and Management</p><p>Czech University of Life Sciences Prague</p><p>Kamycka 129</p><p>165 21 Prague 6 - Suchdol</p>
Černeková, Angelika
Červeňanský, Samuel, Univerzita Mateja Bela, Katedra geografie a geológie
Čierniková, Malvína, Department of Soil Science, Faculty of Sciences, Comenius University in Bratislava
Čierny, Michal, UMB FPV
Čistoňövá, Zuzana, UKF FPV KEE
Čistoňová, Zuzana, UKF
Čongrádyová, Andrea, Phd. student
Čongrádyová, Andrea (Slovakia)
Čujdík, Jozef

1 - 147 of 147 Items