Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

H

Hudec, Michal, Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied, Katedra chémie, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Hudec, Michal
Hudec, Michal, Slovakia (Slovakia)
Hujová, Zuzana, Katedra biológie FPV UMB Tajovského 40 Banská Bystrica 97401
Hula, Vladimír, Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture, Mendel University in Brno, Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno, Czech Republic
Hunková, Júlia, Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied Akademická 2 P. O. Box 39A 950 07 Nitra
Hurajtová, Natália, Ústav krajinnej ekológie SAV
Husová, Lucia Anna, Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky, PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 040 01 Košice
Hvorecký, Jozef, Vysoká škola manažmentu Panónska cesta 17 851 04 Bratislava

I

Iľašová, Klára, Katedra zoológie a antropológie, FPV UKF, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra
Iľko, Tomáš, Správa NP Muránska planina, ŠOP SR
Ifka, Patrik, KF FPV UKF Nitra
Ildikó Matušíková, Terézia Dobroviczká, Beáta Piršelová,
Iliaš, Miroslav, UMB FPV
Iliaš, Miroslav, Fakulta prírodných vied UMB
Iliaš, Miroslav, <p>Katedra chémie, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</p><p><span style="text-align: center; text-indent: 16px;">Prievidzská chemická spoločnosť, Prievidza</span></p> (Slovakia)
Iliaš, Miroslav, Katedra chémie, FPV UMB
Iliaš, Miroslav, Katedra chémie, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Iliaš, Miroslav, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta prírodných vied Katedra chémie
Illášová, Ľudmila
Imrichová, Helena, Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Mlynská dolina B-1, 842 15, Bratislava
Iordache, Dragos Daniel, <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US">National Institute for Research and Development in Informatics - ICI Bucharest, Romania</span></p>
Ivančáková, Soňa
Ivančáková, Soňa, Katedra informatiky FPV UMB Banská Bystrica

J

Jaďuďová, Petra, Katedra geografie a regionálneho rozvoja Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre rieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Jacková, Jana
Jakab, Imrich, <p class="DIVAIAbstracttext"><span style="mso-bidi-font-size: 11.0pt; color: #333333; font-style: normal;" lang="EN-GB">The Department of Ecology and Environmental Sciences</span><span style="mso-bidi-font-size: 11.0pt; color: black; background: white; fo
Jakab, Imrich, Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
Jakab, Imrich, FPV UKF v Nitre, Tr. A.Hlinku 1, 949 74 Nitra
Jakab, Imrich
Jakabová, Silvia
Jakabová, Zuzana
Jakubíková, Andrea, Katedra zoológie a antropológie Fakulta prírodných vied UKF v Nitre
Jakubíková, Andrea, Katedra zoológie a antropológie, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre
Jakubcová, Andrea, <p><strong>Department of</strong><strong> Ecology and Environmentalistics</strong></p><p>Faculty of Natural Sciences</p><p>Constantine the Philosopher University</p>
Jakubcová, Nina, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Jakubec, Patrik, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Jakubjak, Juraj, Katedra techniky a informačných technológii
Jamrichová, Eva, Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University, CZ-611 37 Brno, Czech Republic; Department of Botany, Faculty of Science, Charles University in Prague, Benátská 2, CZ-12801 Praha 2, Czech Republic
Jančich, Martin
Jančovič, Martin, Katedra ekológie a environmentalistiky
Janáková, Milena, SU SBA Karvina
Janáková, Milena, SU OPF Karviná
Janiga, Robert, Catholic University in Ruzomberok, Faculty of Education, Hrabovska cesta 1, 034 01 Ruzomberok, SK
Jaroš, Martin, Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Javorcik, Tomas, University of Ostrava
Jánošíková, Radoslava, Katedra ekológie a environmentalistiky
Ježek, Bruno, Faculty of Informatics and Management, University of Hradec Králové
Jedličková, Katarína, Katedra zoológia a antropológie
Jedličková, Katarína, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Jenčo, Michal
Jendryščík, Peter, Katedra Chémie FPV UMB
Jenis, Julo, A.Hlinku č.1, Nitra
Jindrová, Terézia, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Jirava, Pavel, Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, Institute of System Engineering and Informatics, Studentská 84, 532 10 Pardubice CZECH REPUBLIC
Jobbágy, Valér
JOMOVÁ, Klaudia, KCH FPVUKF v Nitre, Tr. A. Hlinku, 949 74, Nitra
Jonášová, Hana, University of Pardubice Faculty of Economics and Administration Institute of System Engineering and Informatics
Jurčová, Bibiána, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Katedra zoológie a antropológie
Jurinová, Jana, <p>Univerzita Sv. Cyrila a Metoda</p><p>Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava</p>
Jurová, Anna, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

K

Kačalová, Nikola, Kačalová
Kačuráková, Michaela, KZA
KAČERIAKOVÁ, Darina
Kabáthová, Janka, Fakulta prírodných vied, Katedra informatiky
Kabinová, Barbora, Institute of Landscape Ecology of Slovak Academy of Sciences, Štefánikova 3, 81499 Bratislava
Kadlecik, Miroslav, SR
Kadlecik, Miroslav, SR
Kaffková, Erika, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kaiglova, Jana, PhD. Student of Physical geography and geoecology, Charles University in Prague
Kaisová, Dominika, Katedra ekológie a environmentalistiky
Kalčok, Andrej, Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici
Kanianska, Radoslava, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, FPV, Katedra životného prostredia.
Kanianska, Radoslava
Kapusta, Jozef, KI FPV UKF v Nitre
Kapusta, Jozef, Constantine the Philosopher University in Nitra
Karabínošová, Lenka, Katedra chémie, FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Karšayová, Marianna
Karcag, Emese, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (študentka)
Kasanovský, Viktor, UKF
Kasáš, Karol, Ústav systémového inženýrství a informatiky, FES Univerzita Pardubice, Studentská 84, 532 10 Pardubice, Česká republika
Kasparova, Miloslava, University of Pardubice Faculty of Economics and Administration Institute of System Engineering and Informatics
Katriniok, Jan, Hlučín
Károlyová, Ingrid
Kóšová, Mária, SR
Kúšiková, Lucia, Katedra zoológie a antropológie
Kňažická, Zuzana, Katedra Fyziológie Živočíchov, Fakulta Biotechnológie a Potravinárstva, Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Kňažická, Zuzana, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnologie a potravinárstva, Katedra fyziologie živočíchov
Kňazovický, Mikulaš, Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Křupka, Jiří, Institute of System Engineering and Informatics Faculty of Economics and Administration University of Pardubice Czech Republic University of Pardubice Studentská 95 Pardubice 532 10 Česká republika
Křupka, Jiří, Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, Institute of System Engineering and Informatics, Studentská 84, 532 10 Pardubice CZECH REPUBLIC
Kedrová, Eva, <span class="instruct">Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</span>
Kelebercová, Lívia, UKF
Kelemenová, Annamária, Katedra botaniky a genetiky
Kelemenová, Lenka, Ústav ekonomiky a manažmentu, FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Kennedy, Roy, University of Worcester National Pollen and Aerobiology Research Unit
Keresztesová, Soňa, KZKA,FZKI,Tulipánová 7,Nitra
Kerezstesová, Soňa, Tulipánová 7, 949 01 Nitra
Khmara, Iryna, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach
Kišacová, Adela, Katedra botaniky, FAPZ, SPU
Kišová, Veronika, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Kidová, Anna, Geografický ústav SAV, Bratislava
Kirchnerová, Katarína, Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra Hlohovecká 2 951 41 Lužianky
Kireš, Marián, ODF ÚFV PF UPJŠ v Košiciach
Kis, Marta, Metropolitan University Budapest
Klein, Ján, Section 3 - Ecology and Environmentalistic
Klement, Milan, Faculty of Education, Palacky University in Olomouc, Department of Technical Education and Information Technology
Klepancová, Michaela, Katedra matematiky, FPV UKF v Nitre
Klimant, Peter
Klimant, Peter, UKF FPV KEE
Klimeš, Cyril
Klimeš, Cyril, Osu (Czech Republic)
Klimeková, Eva, Katedra základov a vyučovania informatiky, FMFI, UK v BA
Klimentová, Lucia, Katedra matematiky FPV UKF v Nitre
Klimová, Nika, KI, FPV, UKF
Klimová, Nika (Slovakia)
Klimová, Nika, Katedra informatiky FPV UMB Banská Bystrica
Klobučník, Miroslav, FPV UKF
Klubal, Libor, Univerzity of Ostrava
Kmeť, Tibor, KI FPV UKF v Nitre
Kmeťová, Jarmila, Matej Bel University Faculty of Natural Sciences
Kmeťová, Lesana, FPV UKF
Kmeťová, Mária
Knížatová, Nikola, Katedra fyziológie živočíchov
Knežník, Jaroslav, Katedra Informatiky Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela
Koč, Marcel, UMB
Kočišová, Natália, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta prírodných vied Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Kočišová, Terézia, <span style="color: #111111; font-family: Helvetica, 'Segoe UI', Verdana, Geneva, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px;">Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra geografie a regionálneho rozvoja</span>
Košánová, Svetlana, Ústav krajinnej ekológie, SAV pobočka Nitra, P.O. Box 22, Akademická 2, 949 01 Nitra
Košťák, Milan, Faculty of Informatics and Management, University of Hradec Králové
Košťálová, Zuzana, Katedra botaniky a genetiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa
Košulič, Ondřej, Department of Zoology, Agronomical Faculty of Mendel University Brno, Zemědělská 1, CZ -613 00 Brno, Czech Republic
Kožlej, Ján, Katedra matematiky a informatky, Trnavská univerzita v Trnave
Koctúr, Filip, <span style="color: #111111; font-family: Helvetica, 'Segoe UI', Verdana, Geneva, Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #ebebeb;">Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici</span>
Kohútek, Michal, Katedra Informatiky, Fakultra Prírodných Vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kohout, Jiří, <em><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="EN-GB">Faculty of Education, Univ
Kohutiar, Samuel, KGRR FPV UKF
Kohutková, Ivana
Kohutnicka, Ljubov
Kolajová, Patrícia, Fakulta prírodných vied
Kolena, Branislav
Kolena, Branislav, SR (Slovakia)
Kolena, Branislav, Departmnt of zoology and anthropology, Constantine The Philosopher University in Nitra
Kolesárová, Adriana
Kollár, Ján
Kollár, Jozef, Fakulta prírodných vied, UKF, učiteľstvo biológie a ekológie
Komarkova, Jitka, Faculty of Economics and Administration, Univeristy of Pardubice
Komárková, Jitka, University of Pardubice
Komenda, Tomas, Ostravská Univerzita v Ostravě
Kommers, Piet, <p>Department of Media, Communication &amp; Organisation (MCO)</p>University of Twente<p> </p>
Konôpková, Ľubica, Univerzita Konštantína filozofa
Koncalova, Alexandra
Koncalova, Alexandra
Kondracka, Marta Aleksandra
Konotop, Yevheniia
Kopáčik, Richard, Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela Katedra geografie a geológie
Kopáčková, Hana, University of Pardubice
Kopálová, Stanislava, Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Banská Bystrica
Kopecká, Patrícia, Katedra fyziky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Koprda, Štefan, <table class="data" width="100%"><tbody><tr valign="top"><td class="label"> </td><td class="value">KI FPV UKF Nitra</td></tr></tbody></table>
Kordíková, Dajana
Kordiak, Richard, Katedra geografie a regionálneho rozvoja, FPV UKF v Nitre
Kordigel Aberšek, Metka, <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><p class="DIVAIAffiliation"><span lang="EN-GB">Faculty of education, University of Maribor, Maribor, Slovenia</span></p>&lt;!--[if gte
Kordigel Aberšek, Metka
Kordigel Abersek, Metka, Professor
Kordigel Abersek, Metka, University of Maribor, Slovenia
Koreň, Martin, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Koreňová, Lilla, <p>Pedagogická Fakulta</p><p>Univerzita Komenského</p><p>Bratislava</p>
Koreneková, Ľubica, Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, 93403 Levice
Korenova, Lilla, Comenius University in Bratislava, Faculty of Education
Korman, Peter, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta prírodných vied, Katedra fyziky Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Kormuťák, Andrej, Slovak Republic
Kormuťák, Andrej
Kormuťák, Andrej, <span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: SK; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="EN-GB">Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV
Kormuťák, Andrej, KBG FPV UKF, ÚGBR SAV NITRA
Kormuťák, Andrej
Kostolanský, František, VU SAV
Kostolanský, Lukáš, Katedra Techniky a Informačných Technológií - PF UKF v Nitre
Kostolányová, Kateřina, University of Ostrava
Kostolányová, Kateřina, OSU Ostrava, CZ
Kotríková, Zuzana, Základná škola Kamenná Poruba
Kotryová, Barbora, katedra fyziky
Kotryová, Barbora
Kotuľová, Katarína, Univerzita Mateja Bela
Kotyrba, Martin, Ostravská Univerzita
Koubová, Martina, <span style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="EN-GB">Department of Bo
Kovarovič, Ján, Katedra chémie Fakulta biotechnológie a potravinárstva Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Kovas, Konstantinos, <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 15px;">University of Patras</span>
Kováč, Jozef
Kováč, Martin, Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra geografie a geológie
Kováč, Matúš, SR
Kováč, Tomáš, Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Kováčik, Jaroslav, Slovenská poľnohospodárska univerzita, A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovenská republika
Kováčik, Jerguš, Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kováčik, Jerguš, KI, FPV, UKF
Kováčová, Veronika, <span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Calibri',sans-serif; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: SK; mso-fareas
Kováčová, Veronika, Department of Zoology and Anthropology, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University, 949 74 Nitra
Kováčová, Veronika, Katedra zoológie a antropológie, FPV UKF, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra
Kováčová, Veronika, <span lang="SK">Katedra zoológie a antropológie, F</span><span lang="SK"><span lang="SK">PV UKF, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra</span></span>
Kovács, Tibor, Katedra fyziky, Fakulta prírodných vied a informatiky UKF v Nitre
Koverova, Michaela, Ústav analytickej chémie, FCHPT STU v Bratislave
Kozel, Peter, FPV UKF katedra informatiky
Krajči, Filip, Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja, Fakulta Prírodných vied a Informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Krajčovičová, Vladimíra
Krajčovičová, Vladimíra, UKF NITRA (Slovakia)
Krajňáková, Ingrid, Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Katedra ekológie a environmentalistiiky, ÚKE, SAV
Krajňáková, Romana, Študent Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Krčmárová, Monika, KM FPV UKF
Králiková, Barbora, Katedra geografie a geológie, FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Králiková, Petra, Katedra fyziky UKF
Kriššák, Marek, Katedra informatiky, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre
Kriššák, Marek, Katedra informatiky<br />Fakulta prírodných vied<br />Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre<br />Tr. A. Hlinku 1<br />949 74 Nitra
Krivosudský, Lukáš, Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, Mlynská dolina 842 15, Bratislava 4
Krnáč, Roman, Katedra inofrmatiky
Krnáč, Roman, Katedra informatiky, Fakulta prírodných vied, UKF
Krogmann, Alfred, KGRR FPV UKF V NITRE
Krogmann, Alfred, Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Krumpálová, Zuzana
Krumpergerová, Melania, Katedra biotechnológií, FPV UCM, Hlavná 418, 919 51 Špačince
Krupa, Peter, Constantine the Philosopher University in Nitra
Krupa, Peter
Kučeráková, Jana, študent UKF v Nitre, Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Kuľhová, Zuzana, Fakulta prírodných vied, UKF
Kubišová, Petra, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta prírodných vied Katedra životného prostredia
Kubinsky, Daniel, UMB BB
Kubová, Veronika, FPV UKF v Nitre
Kubová, Veronika, KBG FPVaI UKF v Nitre
Kubová, Veronika, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kubovič, Tobiáš, Katedra informatiky, FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Kucej, Filip, Katedra ekológie a environmentalistiky
Kuchárik, Michal, KI FPV UKF Nitra
Kuchárik, Michal, FPV katedra informatiky
Kuchtíková, Eva, University of Pardubice
Kulíková, Barbora
Kulichová, Katarína, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Kumová, Silvia, študentka UKF FPV
Kuna, Peter
Kuna, Peter (Slovakia)
Kuna, Peter, <span style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="EN-GB">Constantine the
Kunáková, Sabína, Ústav ekonomiky a manažmentu, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
Kunová, Renáta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kupec, Petr, MENDELU Brno
Kureková, Zuzana
Kuzminska, Olena, University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Kysucká, Katarína, Department of Ecology and Environmentalistics, Constantine the Philosopher University
Kysucký, Branislav, Univerzite Konštantína Filozofa - Fakulta prírodných vied - Aplikovaná informatika
Kyuscký, Branislav, Univerzite Konštantína Filozofa - Fakulta prírodných vied - Aplikovaná informatika

L

Laššová, Katarína, UKF Nitra
Labajová, Mária, Slovak Agricultural University
Labajová, Mária, Affiliation to Slovak Agricultural University
Laca, Ľudovít, <span style="color: #111111; font-family: Helvetica, 'Segoe UI', Verdana, Geneva, Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</span>
Laco, Ivan, Katedra ekológie a environmentalistiky, UKF Nitra
Lacsný, Boris
Lamanauskas, Vincentas, Siauliai University
Lamanauskas, Vincentas, University of Siauliai, Lithuania
Lamr, Martin, University of Pardubice, Faculty of economis and administration
Langraf, Vladimír, Katedra zoológie a antropológie, FPV UKF, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra
Lapšanská, Štefánia, Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta
Lavicza, Zsolt, <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> Johannes Kepler University Linz
Lásková, Kristína, FPV UKF Nitra
Lásková, Nikoleta, Katedra zoológie a antropológie - Fakulta prírodných vied UKF v Nitre
Látal, František, PřF UP, Olomouc, CZ
Líšková, Anna, Fakultná nemocnica Nitra
Ležáková, Denisa, štúdium - UKF FPV v Nitre
Lednický, Lukáš, PhD. student of the Department of Mathematics, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University
Lednický, Lukáš, Konstantine the Philosopher University
Ledzińska, Maria, Warsaw University, Faculty of Psychology
Lehocký, Filip, Katedra informatiky
Lenčéš, Adam, Študent Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Lenčéš, Peter
Lengyelova, Libuša, KBG, FPV, UKF v Nitre, A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Lengyelová, Libuša, <span class="instruct">Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</span>
Lišková, Vladimíra, KEE FPV UKF v Nitre
Lickova, Katarina, UKF Prirodovedecka fakulta, Nitra
Lihanová, Diana, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Lipovská, Barbora, Tulipánová 7, 949 01 Nitra
Lošák, Tomáš
Lobellová, Veronika
Lojda, Jan
Loncová, Barbora, katedra zoológie a antropológie- FPV UKF
Loncová, Barbora, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Lorenc, Dávid, Katedra geografie a geológie, FPV UMB, Tajovského 40, 97401 Banská Bystrica
Lorencová, Judita, UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
Lovászová, Gabriela, KI FPV UKF in Nitra
Lovászová, Gabriela, Department of Computer Science, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra
Lovászová, Gabriela
Lovászová, Gabriela
Lovre, Igor, Katedra ekológie a environmentalistiky, UKF v Nitre
Luhanová, Kateřina, <p>Department of Psychology</p><p>Faculty of Economics and Management</p><p>Czech University of Life Sciences Prague</p><p>Kamycka 129</p><p>165 21 Prague 6 - Suchdol</p>
Lukáč, Eduard, Katedra životného prostredia Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Lukáč, Norbert, Katedra Fyziológie Živočíchov, Fakulta Biotechnológie a Potravinárstva, Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Lukáč, Norbert, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Katedra fyziológie živočíchov
Lukáč, Rastislav, Department of History, Faculty of Arts, Constantine the Philosopher University in Nitra, Hodžova 1, 949 01 Nitra, Slovakia
Lukáčová, Alexandra, FPV UMB v Banskej Bystrici, Katedra biológie a ekológie

M

Mačušová, Ema, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta prírodných vied Katedra chémie
Mašláňová, Alena
Maťo, Vetráková, Adam, Lucia
Macháčková, Alexandra
Machková, Veronika
Madarász, Tomáš, študent, Ústav ekonomiky a manažmentu, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Magdin, Martin, KI FPV UKF in Nitra
Magdin, Martin, Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra, Slovakia
Magdin, Martin, Katedra informatiky, FPV UKF v Nitre
Magdin, Martin, Department of Informatics Faculty of Natural Sciences Constantine the Philosopher University in Nitra Tr. A. Hlinku 1 949 74 Nitra Slovakia
Magdin, Martin, Department of Informatics Faculty of Natural Sciences Constantine the Philosopher University in Nitra Tr. A. Hlinku 1 949 74 Nitra Slovakia (Slovakia)
Magura, Jozef, University of pavol Jozef Šafárik in Košice
Mahmoudnia, Naser, Dep. Animal Science, University of Gonbad Kavoos, Iran
Majer, Armand, Katedra chémie, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Majer, Armand, Katedra chémie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Majeska, Miroslava
Makai, Zoltan, Department of Political Geography and Regional Development, University of Pécs, Hungary
Malach, Josef, Katedra pedagogiky a andragogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
Malá, Radka, študent - UKF Nitra FPV
Malíková, Viviana, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Malinarič, Svetozár
Malinarič, Svetozár (Slovakia)
Malo, Roman, Institute of Informatics, FBE, MENDELU
Maněna, Václav, Czech Republic, Univerzity of Hradec Králové
Maněna, Václav, University of Hradec Králové
Maněnová, Martina, faculty of Education University of Hradec Kralove
Mandrichenko, Aleksandr, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mandrichenko, Anna, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Manenova, Martina, ČR
Mano, Marián, SPU Nitra
Mansell, Marek, Fakulta Informatiky a Informačných Technológií, STU, Ilkovičova 2, 84216 Bratislava
Marciniak, Pawel, Univerzita Adama Mickiewicza v Poznani
Maresova, Hana, Palacky University Olomouc
Marhevsky, Igor
Marhevsky, Igor
Marič, Martin
Martišková, Patrícia, Fakulta prírodných vied, UKF v Nitre, Katedra zoológie a antropológie
Martinček, Albert, UKF Nitra
Martinčeková, Dominika, UKF FPVaI - KZA
Martinčeková, Dominika, UKF FPV - KBG
Martiniaková, Monika, Department of Zoology and Athropology, Constantine the Philosopher University in Nitra
Martiniaková, Monika, Department of Zoology and Anthropology, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University, 949 74 Nitra (Slovakia)
Martiniaková, Monika
Martinovský, Václav, University of West Bohemia
Martinovský, Václav Sova, <p>University of West Bohemia in Pilsen</p><p>Faculty of Economics</p>
Masárová, Veronika, <p>Constantine the Philosopher University</p><ul><li>Department of Botany and Genetics</li></ul>
Masný, Matej, <p>Katedra geografie, geológie a krajinnej ekológie Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</p>
Masnicová, Kristína, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Massányi, Martin, Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre
Matejovičová, Barbora
Matušíková, Ildikó
Matušíková, Ildikó, Institute of Plant Genetics and Biotechnology, SAS, Akademická 2, P. O. Box 39A, 950 07 Nitra (Slovakia)
Matušíková, Ildikó, Institute of Plant Genetics and Biotechnology SAS, Akademická 2, P.O. Box 39A, 950 07 Nitra
Matušíková, Ildikó, <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 10.0pt;">Institute of Plant Genetics and Biotechnology Slovak Academy of Sciences, Akademická 2, P.O.Box 39A, </span></p> (Slovakia)
Matušková, Alexandra, Katedra geografie a geológie FPV UMB
Máša, Branislav, PhD student
Máliková, Barbora, Katedra chémie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
Máliková, Veronika, Katedra geografie a regionálneho rozvoja, FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra,
Mánik, Marek
Mánik, Marek, Katedra fyziky, FPV, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Mészáros, Patrik, Department of Botany and Genetics, FNS CPU in Nitra, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra
Mészáros, Patrik, Department of Botany and Genetics, Constantine the Philosopher University in Nitra, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra
Mészáros, Patrik, Katedra botaniky a genetiky, FPV UKF v Nitre, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra
Múková, Jana, Student na katedre ekológie a environmentalistiky
Mederyová, Martina, UKF
Meliš, Zdeněk
Melicher, Jakub, Katedra ekológie a environmentalistiky
Melichová, Zuzana
Melichová, Zuzana, Katedra chémie, FPV UMB Banská Bystrica
Melnik, Eleonora, <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><em style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 11pt;" lang="EN-US">National park "Vodlozersky", Republic of Karelia, Russia</span>
Mendel, Adam
Merašická, Leóna, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Merc, Jaroslav, Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky, PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 04154 Košice
Mercl, Lubos, <p>University of Hradec Kralove</p><p>Hradec Kralove, Czech Republic</p>
Meri, Remo Merijs, RTU
Mesaroš, Miroslav
Mesaroš, Miroslav
Mesárošová, Miroslava
Mezulianikova, Zuzana, Department of Mathematics Faculty of Natural Sciences Constantine the Philosopher University
Mgr., Lukáš Hlaváček, Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UP v Olomouci, Žizkovo náměstí 5, 77140 Olomouc
Miarka, Rostislav, Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, ČR
Mičík, Michal, University of West Bohemia
Miškeje, Michal, Constantine the Philosopher University in Nitra
Michalíková, Anna, Ústav environmentálneho a bezpečnostného inžinierstva, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Botanická 49, 917 24 Trnava, Slovenská republika
Michalíková, Ivana, SR
Michalcová, Katarína, katedra fyziológie živočíchov
Michalcová, Veronika, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Michaličková, Viera, Department of Computer Science, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra
Michalina, Denis, Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Michalko, Jaroslav
Michlík, Tomáš
Michniewska, Anna, Pedagogical University of Cracow
Micková, Želmíra, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 61300 Brno
Mihálová, Anna
Mihálová, Anna, Katedra geografie a geológie Fakulty prírodných vied, Univerzita Mateja Bela (Slovakia)
Mihálová, Dominika, Katedra informatiky, FPV UMB, Univerzita Mateja Bela
Miková, Monika, Katedra geografie a geológie Fakulty prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Mikulecký, Peter, <p>University of Hradec Kralove</p><p>Hradec Kralove, Czech Republic</p>
Mikulecký, Peter, Department of Information Technologies, Faculty of Informatics and Management, University of Hradec Králové
Mikulecký, Peter, Department of Informatics, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University, Nitra
Milková, Eva, University of Hradec Králové
Miskolczi, Juraj, Slovak University of Agriculture in Nitra, Department of Pedology and Geology
Mistríková, Jela, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava
Mitrengová, Dana, FPV ŽU, Univerzitná 1, 01026 Žilina
Mitroiu, Mircea-Dan, Alexandru Ioan Cuza University
Mitter, Martin, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mládenek, Juraj, Študent environmentalistiky, FPV, katedra ekológie a environmentalistiky
Močko, Matej, Katedra ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre
Mošková, Lucia
Mojžišová, Monika, študent
Mojžitová, Lucia, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mokrá, Zuzana, Katedra matematiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Mokráňová, Eva
Molitorisová, Ellen, Katedra dopravných sietí, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline
Molnár, György, Vice dean, Deputy Head of Department, associate professor Budapest University of Technology and Economics, Department of Technical Education
Molnár Dr., György, Deputy Head of Department, associate professor Budapest University of Technology and Economics, Department of Technical Education
Moravčík, Marek, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Katedra ekológie a environmentalistiky
Moravčík, Marek, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied
Morovič, Martin
MOROVIČ, Martin, KZA FPV UKF v Nitre, Nábrežie mládeže 91, 949 74, Nitra
Morze, Nataliia, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine
Moslemipur, Farid, Dep. Animal Science, University of Gonbad Kavoos, Iran
Mostafaloo, Yusef, Dep. Animal Science, University of Gonbad Kavoos, Iran
Motyčka, Arnošt
Mrtka, Jiří, Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1/1665 613 00 Brno
Mrugová, Dominika, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - študent
Mrugová, Veronika, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - študent
Mudrák, Marián, KI FPV
Mudrák, Marián, KI FPV
Mudrychová, Kristýna, Ph. D student, Czech University of Life Sciences in Prague, CR
Munk, Michal, <p><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="mso-ansi-language: EN-GB;" lang="EN-GB"><span style="font-size: medium;">Department of Informatics, </span></span></span><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="mso-ansi-language
Munk, Michal, KI FPV UKF v Nitre
Munk, Michal
Munk, Michal
Munková, Daša, Constantine the Philosopher University in Nitra, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slovakia
Munková, Daša, KT FF UKF v Nitre
Munková, Dáša, Katedra translatológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Muranova, Kristina
Muráňová, Kristína, SPU Nitra
Murín, Matej, Katedra Botaniky a Genetiky FPV UKF
Murín, Richard
Musilek, Michal, Faculty of Science University of Hradec Králové Rokitanského 62 530 02 Hradec Králové Czech Republic
Myška, Karel, Czech Republic, Univerzity of Hradec Králové

N

Naštická, Zuzana, UKF Nitra, SK
Naštická, Zuzana, Katedra matematiky, FPV UKF v Nitre
Nagy, Melinda
Nagyová, Kitti, FPV Katedra informatiky
Nagyová, Viktória, Katedra botaniky a genetiky, FPV UKF Nábrežie mládeže 91 949 74 Nitra
Najmanová, Anna, Žilinská univerzita, Fakulta prírodných vied, Katedra matematiky, Univerzitná 1, 010 01 Žilina
Némethyová, Barbora
Nechalová, Martina
Nedbalova, Štěpánka, OU
Nemčeková, Katarína, Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Nesterenko, Anastasya Marcovna
Nishchev, Konstantin Nikolaevich
Nogová, Andrea, Geografický ústav, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Nosov, Dmytro M., Doktorand, Katedra Fyziki, UKF
Novák, Martin
Nováková, Božena
Novitskaya, Yuliya, Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russia
Novotná, Lucie, Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture, Mendel University in Brno, Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno, Czech Republic
Novotná, Viera, Študent vysokej školy Konštantína Filozofa v Nitre
Novotná, Zuzana
Nozdrovická, Jana, doktorant denného štúdia Katedra ekológie a environmentalistiky, FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

O

Obert, Filip, KF, FPV, UKF v Nitre
Obert, Filip, Katedra fyziky, FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Obert, Filip
Obonya, Juraj, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta prírodných vied Katedra infromatiky
Odrobiňáková, Helena, Základná škola, Mládežnícka 1343, Krásno nad Kysucou
Oláhová, Jana
Omelka, Radoslav
Omelka, Radoslav, <p>Department of Botany and Genetics, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University, 949 74 Nitra<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]- (Slovakia)
Omelka, Radoslav, Katedra botaniky a genetiky FPV UKF
Ondrejčíková, Zora, SPU Nitra, Tr. A Hlinku 2, 94901 NITRA
Ondrejková, Natália, Katedra ekológie a environmentalistiky, FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Ondriš, Lukáš, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Ondrišová, Martina, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Ondro, Tomáš, <p>Department of Physics</p><p>Faculty of Natural Sciences</p><p>Constantine the Philosopher University in Nitra</p><p>Trieda Andreja Hlinku 1</p><p>949 74 Nitra</p>
Ondro, Tomáš, Constantine the Philosopher University in Nitra
Ondruška, Ján, UKF v Nitre
Oravkinová, Michaela, Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Orolínová, Mária, Katedra matematiky UKF v Nitre
Ostradicky, Peter, Comenius University in Bratislava, Faculty of Education
Ostrihoňová, Marta, STU FCHPT Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Ottomanská, Stanislava

P

Paál, Dušan
Paál, Dušan, Slovak (Slovakia)
Paál, Dušan, <p>Department of Botany and Genetics</p><p>Faculty of Natural Sciences</p><p>Constantine the Philosopher University in Nitra</p><p>Nábrežie Mládeže 91</p><p>949 74 Nitra</p>
Pažický, Branislav, FPV UMB v BB
Pajerský, Martin
Palajová, Slavomíra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Katedra zoologie a antropológie
Palajová, Slavomíra, <p>Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</p><p>Katedra zoologie a antropológie</p>
Palkova, Zuzana, Slovak University of Agriculture in Nitra
Palmárová, Viera
Panuš, Jan, University of Pardubice Faculty of Economics and Administration Institute of System Engineering and Informatics
Papoušková, Monika
Pappová, Mária, Katedra Informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Papranec, Filip, Katedra Infromatiky
Parišková, Bianka, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Paseková, Tatiana, Katedra geografie a regionálneho rozvoja, FPV UKF Nitra
Pastorková, Zuzana, Katedra botaniky a genetiky FPV UKF
Patasi, Csilla, Institute of Molecular Biology, Slovak Academy of Sciences, Dúbravská cesta 21, Bratislava, 84551, Slovak Republic
Patráš, Erik, Univerzita Mateja Bela, Tajovského 40, Banská Bystrica
Pavella, Martin, <p>Univerzita Mateja Bela</p><p>Fakulta prírodných vied</p><p>Katedra geografie a geológie</p>
Pavkovová, Radoslava, Katedra zoológie a antropológie
Pavlús, Vladislav, Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra fyziky, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica

501 - 1000 of 1376 Items    << < 1 2 3 > >>