Author Details

Gajdošová, Zuzana, Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela Banskej Bystrici, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica

  • - Ekológia a environmentalistika
    Poznámky k pohlavnému rozmnožovaniu lykovca muránskeho (Daphne arbuscula Čelak., Thymeleaceae)
    Abstract