Author Details

Fabová, Zuzana, Katedra zoológie a antropológie, FPV UKF, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra, Slovakia

  • - Biológia
    Efekt xylénu, rooibosu a ich kombinácie na uvoľňovanie vybraných steroidných hormónov ovariálnymi bunkami ošípaných
    Abstract