Author Details

Eliašová, Zuzana, Katedra botaniky a genetiky Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovakia

  • - Biológia
    Zisťovanie účinku tekutých mydiel na hygienu rúk
    Abstract