Author Details

Čistoňövá, Zuzana, UKF FPV KEE, Slovakia

  • - Ekológia a environmentalistika
    Habitatová charakteristika inváznych druhov Fallopia spp.
    Abstract