Author Details

Zeťáková, Viktória, Fakulta prírodných vied a informatiky UKF v Nitre, katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja, Slovakia

  • - Geografia, Regionálny Rozvoj a Geológia I
    Tajomstvá Rožňavy – Teoretický základ mestskej hry ako produktu pre cestovný ruch
    Abstract