Author Details

Zeťáková, Viktória, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, katedra geografie a regionálneho rozvoja, Slovakia

  • - Geografia a regionálny rozvoj a Geológia
    Bezobalové obchody v Nitre
    Abstract