Author Details

Ševčíková, Viktória, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovakia

  • - Informatika
    Aplikácia s prvkami rozšírenej reality s využitím senzora Kinect
    Abstract