Author Details

Grižáková, Veronika, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovakia

  • - Matematika, Ekonomika a manažment
    Kooperatívne riešenie problémov na hodinách geometrie
    Abstract