Author Details

Bočková, Veronika, Katedra matematiky, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Slovakia

  • - Odborová didaktika
    Úroveň geometrického myslenia budúcich učiteľov pre primárne vzdelávanie
    Abstract