Author Details

Bočková, Veronika, Fakulta prírodných vied - katedra matematiky a fyziky, Slovakia

  • - Matematika
    Pravidelné mnohouholníky a ich výskyt okolo nás
    Abstract
  • - Odborová didaktika
    Aplikačné a neštandardné matematické úlohy
    Abstract