Author Details

Bočková, Veronika, Fakulta prírodných vied - katedra matematiky a fyziky

  • - Matematika, Ekonomika a manažment
    História mnohouholníkov v praveku a staroveku
    Abstract