Author Details

Štillová, Veronika, Študent Univerzity Mateja Bela, Fakulty Prírodných vied, katedra biológie a ekológie., Slovakia

  • - Ekológia a environmentalistika
    Štruktúra spoločenstiev pakomárov (Diptera: Chironomidae) malých vodných nádrží Slovenska a kľúčové environmentálne premenné.
    Abstract