Author Details

Rusňák, Tomáš, 1. Ústav krajinnej ekológie pobočka Nitra, SAV, Akademická 2, P. O. BOX 22, 949 10 Nitra KEE FPV UKF 2. Katedra ekológie a environmentalistiky, FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slovakia

  • - Ekológia a environmentalistika
    Využitie diaľkového prieskumu zeme na hodnotenie teploty povrchu v meste : Prípadová štúdia - Zlaté Moravce
    Abstract