Author Details

Hrdý, Tomáš, Katedra geografie a geológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovakia

  • - Odborová Didaktika I
    Tematický atlas Banskobystrického kraja v infografickom prevedení ako učebná pomôcka na hodinách vied o Zemi
    Abstract