Author Details

Šuvada, Tomáš, Katedra geografie a geológie, FPV UMB v Banskej Bystrici, Slovakia

  • - Geografia, Regionálny Rozvoj a Geológia I
    Geografická charakteristika turistickej trasy – Cesta hrdinov SNP
    Abstract