Author Details

Šumný, Timotej, Katedra matematiky, Slovakia

  • - Matematika
    Geometrická interpretácia určitého problému z diofantických rovníc
    Abstract