Author Details

Hodálová, Terézia, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, Slovakia

  • - Odborová didaktika
    Aplikácia aktivizujúcich metód vo vyučovaní tematického celku Hormonálna regulácia na gymnáziách
    Abstract
  • - Odborová didaktika II
    Využitie prvkov tvorivosti v téme Tráviaca sústava človeka na gymnáziách
    Abstract