Author Details

Boriková, Stela, UKF, Slovakia

  • - Geografia a regionálny rozvoj a Geológia
    Rozvojové aktivity a propagácia MAS Termál
    Abstract