Author Details

Boriková, Stela, UKF

  • - Geografia a regionálny rozvoj a Geológia
    Sprievodca po obci Veľké Lovce
    Abstract
  • - Geografia, Regionálny Rozvoj a Geológia I
    Sprievodca obcou Podhájska
    Abstract