Author Details

David, Stanislav, UKF, Slovakia

  • - Ekológia a environmentalistika
    Výskyt inváznych druhov rodu Fallopia na Slovensku
    Abstract