Author Details

Adamkovičová, Soňa, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - študent, Slovakia

 • - Geografia a regionálny rozvoj a Geológia
  Ochrana prírody a krajiny záujmovej oblasti náučného chodníka Považský Inovec
  Abstract
 • - Geografia a regionálny rozvoj a Geológia
  Realizácia návrhu informačných tabúľ náučného chodníka Považský Inovec so zameraním na ochranu prírody
  Abstract
 • - Odborová didaktika
  Tvorivé aktivity v príprave budúcich učiteľov
  Abstract