Author Details

Haringová, Silvia, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovakia

  • - Odborová Didaktika II
    Význam zaradenia matematických prechádzok do vyučovania matematiky
    Abstract