Author Details

Bartóková, Silvia, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, Katedra biológie a ekológie, Slovakia

  • - Biológia, Ekológia a Environmentalistika
    Sezónne zmeny environmentálnych faktorov a bioty urbánneho pondu
    Abstract