Author Details

Roštárová, Radoslava, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Katedra geografie a regionálneho rozvoja, Slovakia

  • - Geografia a regionálny rozvoj
    Sprievodca Horným Zemplínom ako didaktická pomôcka vo vyučovaní geografie miestnej krajiny
    Abstract