Author Details

Gorejová, Radka, Katedra fyzikálnej chémie, PF UPJŠ, Šrobárova 2, 041 80 Košice, Slovakia

  • - Chémia
    Biodegradovateľné materiály na báze železa pre ortopedické aplikácie
    Abstract