Author Details

Šovčíková, Petronela, Katedra matematiky FPV UKF, Slovakia

  • - Matematika
    Obsah vyučovania analytickej geometrie v rokoch 2006-2016
    Abstract