Author Details

Borošová, Petra, FPV UMB BB, Slovakia

  • - Geografia, Regionálny Rozvoj a Geológia II
    Využitie snímok leteckého laserového skenovania (LIDAR) pre účely mapovania historických vodohospodárskych prvkov v krajine
    Abstract