Author Details

Hlavina, Patrik, Univerzita Konštatntína Filozofa v Nitre, Slovakia

  • - Geografia a regionálny rozvoj a Geológia
    Špecifiká domového a bytového fondu v obciach Čakajovce, Jelšovce a Výčapy - Opatovce
    Abstract