Author Details

Šranko, Patrik, Katedra botaniky a genetiky, FPV UKF, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra, Slovakia

  • - General Papers
    ASOCIÁCIA POLYMORFIZMU V GÉNE PRE LEPTÍNOVÝ RECEPTOR S OSTEOPOROTICKÝMI UKAZOVATEĽMI
    Abstract
  • - Biológia
    Účinky deficiencie podoplanínu na mikroštruktúru kostného tkaniva prestarnutých myší: prvotné výsledky
    Abstract