Author Details

Benická, Patrícia, Katedra matematiky, FPV UKF v Nitre, Slovakia