Author Details

Benková, Nikola, Katedra životného prostredia Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovakia

  • - Ekológia a environmentalistika
    Hodnotenie pôdnej reakcie a redox potenciálu pôdy pozdĺž toku rieky Orava
    Abstract