Author Details

Hurajtová, Natália, Ústav krajinnej ekológie SAV, Slovakia

  • - Ekológia a environmentalistika
    Prvé výsledky analýzy rastlinných makrozvyškov z lokality Hradisko Neštich
    Abstract