Author Details

Gyepesová, Natália, <p>Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</p><p>Fakulta prírodných vied</p><p>Katedra Chémie</p>, Slovakia

  • - Chémia
    Optimalizácia čistenia ovčej vlny
    Abstract