Author Details

Hudáčová, Monika, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice, Slovakia

  • - Chémia
    Syntéza a inhibičná účinnosť nových akridín/kumarínových heterodimérov ako potenciálnych ligandov na liečbu AD
    Abstract