Author Details

Iliaš, Miroslav, Katedra chémie, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovakia

  • - Odborová didaktika I
    Využitie otázok typu STACK pre chemické výpočty v Moodle testoch
    Abstract
  • - Chémia-Matematika
    Výpočty NMR posunov nervovo-paralytickej látky VX
    Abstract