Author Details

Iliaš, Miroslav, Katedra chémie, FPV UMB, Slovakia

  • - Chémia-Matematika
    Výpočty NMR posunov bojovej otravnej látky yperit
    Abstract